ZATEPLOVÁNÍ STŘECH - Střechy a stavby Zdeněk Pětník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ZATEPLOVÁNÍ STŘECH

SLUŽBY

Nabízíme Vám moderní, účinné a spolehlivé řešení zateplení Vašich šikmých střech, zajišťující optimální splnění stavebně fyzikálních požadavků na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci. 

Jednou z variant zateplení střechy je mezikrokevní izolace. Jedná se o variantu, kdy se izolanty umísťují mezi krokve. Mezikrokevní izolace je vhodnější v případě, že majitel nechce měnit střešní krytinu nebo ji zrovna nově položil. Nevýhodou této metody je, že při ní dochází k tvorbě tepelných mostů a při pokládání izolace jsme vázáni výškou trámů. Pro izolaci mezi krokve se zpravidla používá minerální vata. Ta je dostatečně měkká a pružná, takže se dá lépe vsadit mezi často nepříliš rovné trámy. 

Další variantou a častějším řešením při zateplování střechy bývá nadkrokevní izolace, kdy je celý izolační systém posunut na vnější stranu krokví. Výhodou je, že lze přiznat trámy v interiéru a při této izolaci nevznikají tepelné mosty. Při realizaci izolace nad krokve je možné vybírat z většího sortimentů materiálů, protože materiál není nutné vmačkávat mezi trámy. Jde například o pěnový polystyrén, panely z polyuretanu a polyisokyanurátu (zkráceně panely PUR a PIR) a desky z fenolické pěny.


Poslední variantou zateplení střechy je podkrokevní izolace, kdy se izolanty umísťují pod krokve. Používají se stejné materiály jako u nadkrokevní a mezikrokevní izolaci. Tato metoda se používá především jako dodatečné řešení zateplení stávajících střech. Výhodou této varianty je možnost provedení zateplení kdykoliv a svépomocí. Dalšími výhodami je volba libovolné tloušťky materiálu, možnost vést kabelové rozvody ve spodní izolační vrstvě, aniž by došlo k poškození paropropustné zábrany. Nevýhodou tohoto způsobu provedení je snížení výšky místnosti.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky